User Tools

Site Tools


u_o_in_burger

Klankvariatie u / o in de standsnaam 'burger'

Vraagstelling

Gedocumenteerd wordt de vocalische variatie u / o in familienamen die teruggaan op burger 'stedeling', een afleiding van Middelnederlands burg 'stad'. Een burger was een inwoner van een stad, die alle daaraan verbonden rechten had.

Gegevens

Type Burger:
Tokens: Burger (4220) Burgers (3972) Burgering (334) den Burger (164) de Burger (68)

Type Borger:
Tokens: Borgers (1900) Borger (1255) De Borger (717) Borgerink (129) Borgermans (58) De Borgher (38) Borghers (14) Deborger (10)

Kaart

Commentaar

De vormen burger, met gepalataliseerde /y/, komen niet enkel voor in het westen van Nederland (Holland en Zeeland), maar ook in het centrum en het zuidoosten. De burger-vormen worden omsloten door een borger-gebied, dat zich over Vlaanderen (met dichte concentraties in Vlaams-Brabant en Antwerpen) en het noordoosten van Nederland (met kerngebieden in Zuid-Drente en Friesland) uitstrekt.
Als we deze kaart naast de burg- en de burcht-kaarten leggen, komt een globaal contrast tot uiting tussen een gebied in het centrum van Nederland, waar de oude u gepalataliseerd is (cfr. Standaardnederlands burger, burcht, burg), en Vlaanderen en het noordoosten van Nederland, waar u zich ontwikkeld heeft tot o (borger, borcht, borg).
Vergelijk: u / o in woonplaatsnamen met 'burg' en u / o in woonplaatsnamen met 'burcht'

Andere variatie

Morfologische variatie: burger
Lexicale variatie: burger / poorter

Ann Marynissen

u_o_in_burger.txt · Last modified: 2022/07/27 18:07 by ann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki