User Tools

Site Tools


u_o_burcht

Klankvariatie u / o in woonplaatsnamen met 'burcht'

Vraagstelling

Gekarteerd wordt de klinkervariatie u / o in woonplaatsnamen die teruggaan op de verspreide plaatsnaam burcht 'versterkte plaats', 'slot', 'kasteel'. Zelfde grondwoord als burg 'versterkte plaats > stad', maar dan met later toegevoegde, paragogische -t.

Gegevens

Type Burcht:
Tokens: van der Burgt (2252) van de Burgt (1065) Verburgt (471) van der Burght (196) Van der Burght (133) van den Burgt (75) Van Der Burgt (18) Van der Burgt (17) Vanderburght (12) Vander Burgt (8) Verburght (6)

Type Borcht:
Tokens: Van der Borght (1409) Vanderborght (581) Vander Borght (207) Verborgt (201) Van Der Borght (119) Van der borght (114) van der Borgt (107) van der Borght (91) Van der Borgt (65) Borgt (62) Vandeborght (25) Vanderborcht (23) Van derborght (12) Van der Borcht (12) Borgts (11) Van Der Borgt (7)

Kaart

Commentaar

Bij deze woonplaatsnaam tekent er zich een fonologische tegenstelling af tussen Vlaamse en Zuid-Zeeuwse borcht- en Nederlandse burcht-namen. Van Loon (2014:206-207) situeert de ontwikkeling u > o in de Centraal-Nederlandse dialecten, terwijl in het West-Nederlands de oude u palataliseerde tot y. Deze kaart toont echter een contrast tussen een centraal-Vlaams gebied waar borcht-vormen frequent zijn en een Gelders gebied met een hoge concentratie aan palatale burcht-vormen.
Vergelijk de kaarten u / o in woonplaatsnamen met 'burg' en u / o in de standsnaam 'burger'

Andere variatie

Spellingvariatie: cht / gt / ght in woonplaatsnamen met 'burcht'

Ann Marynissen

u_o_burcht.txt · Last modified: 2022/07/27 17:58 by ann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki