User Tools

Site Tools


orth_c_ck_in_klaas

Spellingvariatie: c / k in patroniemen met Klaas

Vraagstelling

De variatie <c> / <k> als spelling van de anlautconsonant in patroniemen met Klaas wordt gekarteerd.

Gegevens

Type Claas:
Tokens: Claes (15086) Claeys (9569) Claessens (7038) Claassen (3652) Claessen (2788) Claesen (1793) Claassens (877) Claeskens (386) Claasen (357) Claeyssens (261) Claas (136) Claase (112) Claeijs (112) Claesens (71) Claasse (44) Claeysens (27) Claasens (13) Claeysoone (8) Claeyssen (6) Claeijssens (5)

Type Klaas:
Tokens: Klaassen (7595) Klaassens (961) Klaasen (804) Klaasse (563) Klaas (189) Klaaijsen (141) Klaase (123) Klaasman (99) Klaessen (91) Klaessens (79) Klaasing (58) Klaes (52) Klaeijsen (15) Klaasesz (11) Klaasses (7) Klaeysen (7)

Kaart

Commentaar

Familienamen gevormd met de voornaam Klaas (uit Nicolaas) worden in Vlaanderen systematisch met <C> gespeld, in Nederland daarentegen in de regel met <K>. Nederlands Limburg en het oosten van Noord-Brabant sluiten echter aan bij Vlaanderen: de vormen met <C>-grafie zijn hier frequenter dan de varianten met <K>.

Andere variatie

spelling ae/aa: zie ae/aa in patroniemen met Klaas
klankvariatie aa/aaj: zie aa/aaj in patroniemen met Klaas

Ann Marynissen

orth_c_ck_in_klaas.txt · Last modified: 2022/07/27 17:45 by ann