User Tools

Site Tools


aa_aai_in_klaas

Klankvariatie: lange vocaal / semi-diftong in patroniemen met Klaas

Vraagstelling

Gedocumenteerd wordt de variatie tussen vormen met lange vocaal aa en met semi-diftong aaj in patroniemen, gevormd met de korte vorm van de voornaam Nicolaas. Sommige familienamen gaan terug op de vorm klaas, andere op klaajs.

Gegevens

Type Klaas:
Tokens: Claes (15086) Klaassen (7595) Claessens (7038) Claassen (3652) Claessen (2788) Claesen (1793) Klaassens (961) Claassens (877) Klaasen (804) Klaasse (563) Claeskens (386) Claasen (357) Klaas (189) Claas (136) Klaase (123) Claase (112) Klaasman (99) Klaessen (91) Klaessens (79) Claesens (71) Klaasing (58) Klaes (52) Claasse (44) Claasens (13) Klaasesz (11) Klaasses (7)

Type Klaajs:
Tokens: Claeys (9569) Claeyssens (261) Klaaijsen (141) Claeijs (112) Claeysens (27) Klaeijsen (15) Claeysoone (8) Klaeysen (7) Claeyssen (6) Claeijssens (5)

Kaart

Commentaar

Patroniemen gevormd met de korte vorm van de heiligennaam Nicolaas komen in het hele taalgebied voor, maar zijn in Vlaanderen veel frequenter dan in Nederland. Binnen Vlaanderen bestaat er een geografische tegenstelling tussen een westelijk gebied met semi-diftong aaj, in de regel gespeld als <aey> of <aei> en een oostelijk gebied met lange vocaal aa, in de regel gespeld als <ae>. De grens tussen beide contrasterende gebieden valt grotendeels samen met de oude politieke grens tussen het historische graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant.
In het West-Vlaams wordt Sinterklaas ook wel Sint-Niklaai genoemd (Debrabandere 2003: 249).

Andere variatie

spellingvariatie c / k: zie c / k in patroniemen met Klaas
spellingvariatie ae / aa: zie ae / aa in patroniemen met Klaas

Ann Marynissen

aa_aai_in_klaas.txt · Last modified: 2022/07/27 17:46 by ann