User Tools

Site Tools


orthografie_ae_aa_in_klaas

Spellingvariatie: aa / ae in patroniemen met Klaas

Vraagstelling

Gedocumenteerd wordt de variatie in de spelling van de lange vocaal aa in gesloten syllabe bij de patroniemen gevormd met Klaas. Zowel de varianten met lange vocaal aa als die met semi-diftong aaj (een combinatie van lange vocaal + semi-vocaal j) zijn opgenomen.

Gegevens

Type Klae(j)s:
Tokens: Claes (15086) Claeys (9569) Claessens (7038) Claessen (2788) Claesen (1793) Claeskens (386) Claeyssens (261) Claeijs (112) Klaessen (91) Klaessens (79) Claesens (71) Klaes (52) Claeysens (27) Klaeijsen (15) Claeysoone (8) Klaeysen (7) Claeyssen (6) Claeijssens (5)

Type Klaa(j)s:
Tokens: Klaassen (7595) Claassen (3652) Klaassens (961) Claassens (877) Klaasen (804) Klaasse (563) Claasen (357) Klaas (189) Klaaijsen (141) Claas (136) Klaase (123) Claase (112) Klaasman (99) Klaasing (58) Claasse (44) Claasens (13) Klaasesz (11) Klaasses (7)

Kaart

Commentaar

De vocaal in patroniemen met Klaas wordt in Vlaanderen steeds met <ae> gespeld, in Nederland daarentegen met <aa>, behalve in Nederlands Limburg, dat orthografisch bij Vlaanderen aansluit: in deze zuidelijkste Nederlandse provincie domineert de schrijfwijze <ae>.

Andere variatie

Spellingvariatie: zie c / k in patroniemen met Klaas
Klankvariatie: zie aa / aaj in patroniemen met Klaas

Ann Marynissen

orthografie_ae_aa_in_klaas.txt · Last modified: 2023/11/23 18:05 by ann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki