User Tools

Site Tools


orth_aaneenlos_in_vos

Aaneen of los geschreven lidwoordnamen: de diernaam 'vos'

Vraagstelling

Namen met voorgevoegd lidwoord kunnen op twee manieren worden gespeld: ofwel worden het lidwoord en het grondwoord aaneen geschreven ofwel worden beide onderdelen los geschreven. Op deze kaart wordt deze spellingvariatie bij de diernamen met het substantief vos gedocumenteerd: het type De Vos wordt gecontrasteerd met het type Devos.

Gegevens

Type De Vos:
Tokens: de Vos (11082) De Vos (10106) De vos (20)

Type Devos:
Tokens: Devos (7197) devos (14) DeVos (8)

Kaart

Commentaar

Wanneer aan vos een lidwoord voorafgaat, wordt deze diernaam in Nederland altijd in twee woorden gespeld: de Vos. In Vlaanderen tekent er zich een scherpe tegenstelling af tussen West-Vlaanderen, waar deze naam in de regel aaneengeschreven wordt (Devos) en de rest van Vlaanderen, waar de spelling met twee woorden domineert (De Vos). In de buurt van de taalgrens dringen de aaneengeschreven vormen evenwel ver naar het oosten door.
Naar analogie met de Franse en Waalse lidwoordnamen ten zuiden van de Romaans-Germaans taalgrens, die in de regel aaneengeschreven worden (bijv. Lefèvre, Legrand, Leloup), heeft deze spelwijze zich in de West-Vlaamse en in de oostelijker langs de taalgrens verspreide spelingen Devos doorgezet. In West-Vlaanderen is de invloed van het Frans in het toenmalige graafschap Vlaanderen, waarin het taalcontact met het Frans in de late middeleeuwen zeer intensief was, nog zichtbaar. Ook in de oostelijkere spellingen Devos in de nabijheid van de taalgrens laat de invloed van het Frans op de schrijfwijze van deze lidwoordnaam zich gelden.

Andere variatie

Morfologische variatie: zie vos

Ann Marynissen

orth_aaneenlos_in_vos.txt · Last modified: 2022/07/27 18:00 by ann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki