User Tools

Site Tools


orth_aaneenlos_in_poorter

Aaneen of los geschreven lidwoordnamen: de standsnaam 'poorter'

Vraagstelling

Spelling in één of twee woorden van lidwoordnamen gevormd met poorter(e).

Gegevens

Type Depoorter(e):
Tokens: Depoorter (2170) Depoortere (1167) Derpoorter (46) DePoorter (16) Derpoortere (7)

Type De Poorter(e):
Tokens: De Poorter (1207) de Poorter (649) De Poortere (469) de Poortere (21)

Kaart

Commentaar

Het kaartbeeld is goed vergelijkbaar met dat bij de diernamen vos en wolf, zij het dat bij de familienamen met poorter, een westelijk-Vlaams woord, het gebied met aaneengeschreven vormen wat verder naar het oosten reikt, i.c. ook het westen van Oost-Vlaanderen omvat. Ten oosten van het De Poorter-gebied zetten de aaneengeschreven varianten Depoortere zich door, in het bijzonder in de buurt van de taalgrens. Mogelijk speelt de invloed van het Frans hier een rol, gecombineerd met migratie van West-Vlamingen in oostelijke richting.

Andere variatie

Lexicale variatie: burger / poorter
Fonologische variatie: sjwa-apocope: poortere / poorter

Ann Marynissen

orth_aaneenlos_in_poorter.txt · Last modified: 2023/11/23 16:38 by ann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki