User Tools

Site Tools


morf-algemeenherkomstnamen

Algemeen: de structuur van herkomstnamen

De structuur van herkomstnamen

Een omvangrijke groep Nederlandse familienamen gaat terug op een plaatsnaam.
Die plaatsnaam kan een specifieke gemeente- of gehuchtnaam zijn, hetgeen herkomstnamen opleverde als Van Mechelen, Van Oirschot, Van Schaik. Of iemands herkomst uit een bepaald gebied kan worden aangeduid: hetzij als streeknaam, bijv. Van Brabant, Van Holland, hetzij als inwonersnaam, bijv. De Brabander, Hollander.

De vorming van herkomstnamen vertoont grote overeenkomsten met de woonplaatsnamen (zie Algemeen: de structuur van woonplaatsnamen). De vorming van inwonersnamen sluit aan bij de beroepsnamen (zie Algemeen: de structuur van beroepsnamen).

Ann Marynissen

morf-algemeenherkomstnamen.txt · Last modified: 2022/04/13 10:40 by ann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki