User Tools

Site Tools


orth_aaneenlos_in_wolf

Aaneen of los geschreven lidwoordnamen: de diernaam 'wolf'

Vraagstelling

Gedocumenteerd wordt de geografische variatie wat de spelling van de diernaam wolf, voorafgegaan door een lidwoord, betreft: in twee woorden (De Wolf) of in één woord (Dewolf)\\.

Gegevens

Type De Wolf:
Tokens: De Wolf (3870) de Wolf (2763) De Wulf (1873) de Wolff (1177) de Wulf (58)

Type Dewolf:
Tokens: Dewulf (3407) Dewolf (460) DeWulf (14) DeWolf (11)

Kaart

Commentaar

Het kaartbeeld is zeer vergelijkbaar met dat van de varianten Devos/De Vos: in West-Vlaanderen worden het lidwoord en het substantief in de regel aaneen geschreven (Type Dewolf), elders in Vlaanderen domineert de spelling in twee woorden, die in Nederland de enig mogelijke schrijfwijze is (Type De Wolf).
In het zuiden van Vlaams-Brabant, in de nabijheid van de taalgrens met het Romaans, zijn de aaneengeschreven vormen frequenter dan de met twee woorden gespelde varianten.

Andere variatie

Morfologische variatie: zie wolf
Fonologische variatie: zie o / u in namen met 'wolf'

Ann Marynissen

orth_aaneenlos_in_wolf.txt · Last modified: 2023/07/26 15:46 by ann

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki