User Tools

Site Tools


orthografie_ou_au_in_wouter

Spellingvariatie: ou / au in patroniemen met Wouter

Vraagstelling

Gedocumenteerd wordt de variatie in de spelling van de diftong ou (ontstaan uit ol/al+d/t) bij de patroniemen gevormd met Wouter, zowel de simplicia als de composita met Wouter als eerste of tweede lid. In het Middelnederlands komt de spelling au in Oost-Vlaanderen voor, elders wordt ou geschreven (Van Loey 1980: §96).

Gegevens

Type Wouter:
Tokens: Wouters (23219) Wouterse (700) Awouters (377) Woutersen (322) Wouter (225) Langewouters (176) Wouterson (105) Wouters van den Oudenweijer (68) de Wouters d'Oplinter (66) Woutters (59) Woutering (39) Wouterlood (25) Woutermaertens (18) Wouterloot (12) Wouterlood van Doesburg (10) Troquet Wouters (10) de Wouters de Bouchout (6)

Type Wauter:
Tokens: Wauters (6766) Wautraets (105) Wauterickx (51) Weewauters (38) Wauterecht (37) Wauteraerts (29) Wiewauters (28) Wautermartens (14)

Kaart

Commentaar

De spelling <au> domineert in de provincie Oost-Vlaanderen en dringt in de buurt van de taalgrens door in de provincie Brabant, waar zich in het zuiden een menggebied tussen de grafieën <ou> en <au> aftekent. De variatie <ou> / <au> aan de Vlaamse kust is wel toe te schrijven aan migratie van Vlamingen naar de kustgemeenten. Nederland is een homogeen <ou>-gebied: patroniemen met Wouter worden er in de regel met <ou> gespeld. In het noord- en het zuidoosten van het taalgebied is de cluster ol/al+d/t in de dialecten niet gediftongeerd tot ou, hetgeen resulteert in familienamen als Wolters, Walters en varianten (zie Fonologie: diftongen)

Ann Marynissen

orthografie_ou_au_in_wouter.txt · Last modified: 2022/05/05 14:22 by ann