User Tools

Site Tools


orth_c_ck_in_kramer

Spellingvariatie: c / k in de beroepsnaam 'kramer'

Vraagstelling

De consonant k in het lexeem kramer 'marktkoopman' wordt in familienamen met <k> of met <c> gespeld. De geografische verspreiding van beide spellingvarianten wordt hier gekarteerd.

Gegevens

Type Kramer:
Tokens: Kramer (13309) Kremer (3684) Kremers (1939) Kramers (529) de Kramer (435) Kreemers (328) Kraamer (178) Kreemer (51) Kraemer (26) De Kremer (18) Dekremer (5)

Type Cramer:
Tokens: Cremers (4103) Creemers (2545) Cramer (1837) Cremer (778) De Craemer (612) De Cremer (446) Decraemer (283) Cramers (201) Decramer (196) Craemers (151) Decremer (122) De Cramer (78) Craamer (46) De Craemere (37) Creemer (29) Craemer (7)

Kaart

Commentaar

De kaart toont een tegenstelling tussen Nederland en Vlaanderen: de spelling <k> is de Nederlandse, de spelling <c> de Vlaamse. Met hun overwicht aan <c>-grafieën sluiten Nederlands-Limburg en het oosten van Noord-Brabant evenwel aan bij Vlaanderen.

Andere variatie

Fonologische variatie: zie aa / ee in de beroepsnaam 'kramer'
Morfologische variatie: zie kramer

Ann Marynissen

orth_c_ck_in_kramer.txt · Last modified: 2022/05/05 08:57 by ann