User Tools

Site Tools


morf-kramer

Morfologische variatie bij de beroepsnaam 'kramer'

Vraagstelling

Gedocumenteerd wordt de variatie in de formele opbouw van familienamen die teruggaan op het lexeem kramer 'marktkoopman'. De drie hoofdtypes zijn:

  1. het type met voorgevoegd lidwoord: De Kramer
  2. het type met de genitiefuitgang -s: Kremers
  3. het nominatieftype zonder lidwoord en zonder uitgang: Kramer

Gegevens

Type Kramer:
Tokens: Kramer (13309) Kremer (3684) Cramer (1837) Cremer (778) Kraamer (178) Kreemer (51) Craamer (46) Creemer (29) Kraemer (26) Craemer (7)

Type Kremers:
Tokens: Cremers (4103) Creemers (2545) Kremers (1939) Kramers (529) Kreemers (328) Cramers (201) Craemers (151)

Type De Kramer:
Tokens: De Craemer (612) De Cremer (446) de Kramer (435) Decraemer (283) Decramer (196) Decremer (122) De Cramer (78) De Craemere (37) De Kremer (18) Dekremer (5)

Kaart

Commentaar

Uit de verspreiding van deze namen blijkt dat handel drijven op de markt een erg gangbare bezigheid was om aan de kost te komen; in haast iedere gemeente wonen wel mensen die hun familienaam danken aan dit beroep.
De verspreiding van de drie types bevestigt de globale driedeling die zich in de regel bij dergelijke tweelettergrepige beroepsnamen aftekent:
In het zuiden contrasteert een westelijk gebied met De-vormen met een oostelijk gebied met -s-vormen. In het noorden is het type zonder lidwoord en zonder uitgang oorspronkelijk, in het bijzonder ten noorden van de Grote Rivieren. In tegenstelling tot de meeste andere beroepsnamen omvat het lidwoordloze gebied bij de beroepsnaam 'kramer' ook Zeeland.

Andere variatie

Spellingvariatie: zie c / k in de beroepsnaam 'kramer'
Fonologische variatie: zie aa / ee in de beroepsnaam 'kramer'

Ann Marynissen

morf-kramer.txt · Last modified: 2022/05/31 15:39 by ann