User Tools

Site Tools


e_i_brecht

Klankvariatie: e / i in patroniemen op '-brecht'

Vraagstelling

De korte vocaal e in patroniemen op -brecht als tweede deel van de samenstelling kan meer gesloten gerealiseerd worden als i. Op de kaart wordt het type met klinker e (-brecht) gecontrasteerd met het type met vocaal i (-bricht).

Gegevens

Type -brecht:
Tokens: Lambrechts (6086) Huybrechts (3608) Lambrecht (2993) Huijbregts (2324) Lambregts (1721) Aelbrecht (1457) Embrechts (1435) Vollebregt (1239) Liebregts (1028) Albrecht (1027) Libbrecht (986) Robberechts (972) Houbrechts (827) Sebregts (774) Olbrechts (719) Robberecht (591) Sebrechts (530) Embregts (492) Hubregtse (484) Inghelbrecht (479) Lembrechts (468) Hubrecht (393) Gijsbrechts (386) Gysbrechts (384) Imbrechts (384) Ingelbrecht (348) Huijbrechts (343) Dombrecht (330) Robbrecht (309) Huibregtse (292) Lobregt (273) Aalbregt (248) Hoebrechts (244) Huybrecht (240) Zeebregts (226) Hubrechts (225) Hebbrecht (205) Seebregts (204) Huybregts (199) Zebregs (198) Libregts (192) Rubbrecht (191) Huyberechts (181) Luijbregts (176) Engelbrecht (171) Hebberecht (159) Sebreghts (159) Albrechts (155) Lambregtse (154) Liebrecht (148) Librecht (139) Rubrecht (129) Aalbrecht (120) Huibrechtse (119) Holbrecht (117) Rugebregt (109) Gyesbreghs (107) Lambregs (99) Albregts (98) Ghysbrecht (97) Vredebregt (97) Robrechts (94) Gyselbrecht (89) Holbrechts (88) Lambregt (88) Imberechts (87) Lambreghts (87) Liebregt (86) Hubrechsen (83) Robberegt (83) Liebrechts (82) Engelbregt (82) Ghyselbrecht (82) Lemberechts (79) Lembregts (77) Alebregtse (77) Himbrecht (76) Lamberechts (75) Schabregs (73) Aalbregtse (71) Lubrecht (63) Libberecht (62) Huijbregtse (60) Ebrecht (60) Hoeberechts (55) Hillebregt (55) Hubrechtsen (55) Huybreghs (52) Lobbrecht (52) Huibregtsen (52) Lambrechtse (52) Houbregs (51) Volbrecht (51) Eillebrecht (50) Hembrecht (49) Huybrechs (48) Rubrech (47) Siebrecht (46) Wulbrecht (45) Ghysebrechts (45) Lambrechtsen (45) Haubrechts (45) Gijsbregts (44) Hoebregs (44) Huijbrechtse (43) Albregtse (43) Robrecht (42) Huibrechts (41) Seberechts (40) Olbregts (40) Hubregtsen (39) Schoebrechts (39) Albregt (38) Huybreghts (36) Reubrecht (34) Hubreght (33) Lebrecht (31) Liebregs (30) Zebregts (29) Seebregs (28) Schabrechts (28) Calbrecht (28) Hoebregts (27) Huijbregsen (27) Gysbrecht (26) Geijsbregts (22) Himbrechts (21) Walbrecht (20) Roberechts (19) Aelbrechts (19) Houberechts (18) Ruberecht (18) Ghysbrechts (17) Hubregsen (16) Ghijsbrecht (16) Aalbrechtse (16) Huijbreghs (16) Goberecht (15) Egbreghts (15) Lembreghts (15) Bregt (15) Huijbrecht (15) Huijbreghts (14) Brecht (14) Gelenbrecht (13) Embrecht (13) Wiebrecht (13) Ombregt (13) Rubberecht (12) Hoebreghts (12) Rubbregt (12) Ombrecht (11) Wijbregt (11) Hembrechts (11) Lembreght (10) Haelbrecht (10) Schouberechts (9) Gobrecht (9) Albreghs (9) Harbrecht (9) Ghijsebrechts (9) Olbrecht (9) Imbrecht (8) Huibregt (8) Gysbregts (8) Geysbregts (7) Houbreghts (7) Luybregts (6) Aelbregt (6) Hoebrechs (6) Lambreghs (6) Gijsbrecht (5) albrecht (5) Eijlbregt (5) Huberecht (5)

Type -bricht:
Tokens: Lambrichts (625) Lamberigts (199) Lambrigts (182) Huybrighs (145) Lambrighs (135) Hoeberichts (115) Lambrichs (107) Haubrich (98) Houbrigts (93) Hoeberigs (79) Herberigs (58) Herberichs (45) Sieberichs (39) Huybrichs (38) Alberigs (29) Herberighs (21) Albricht (16) Schoeberichts (11) Hubrichts (10) Herberich (8) Lambricht (6)

Kaart

Commentaar

De korte klinkers e en i zijn in Limburg in bepaalde fonetische omgevingen kennelijk onvaste fonemen. De e kan er meer gesloten worden gerealiseerd als i, bijv. Lambrechts > Lambrichts, maar ook van de omgekeerde ontwikkeling zijn sporen te vinden in de familienaamgeving: een oorspronkelijke i kan in Limburg overgaan in e, bijv. Swinnen > Swennen.
De patroniemen met als tweede bestanddeel -brecht(s) hebben overal in het taalgebied de vocaal e in de slotsyllabe, behalve in het zuiden van beide Limburgen: hier is er een menggebied waar e en i afwisselen. Hoe verder naar het oosten, hoe frequenter de i-vormen worden (Marynissen 1994: 265-266).

Andere variatie

Spellingvariatie: zie gt / ght / cht in patroniemen op '-brecht'
Morfologische variatie: zie -brecht

Ann Marynissen

e_i_brecht.txt · Last modified: 2022/05/13 14:19 by ann