User Tools

Site Tools


berg_berge

Sjwa-apocope in woonplaatsnamen met 'berg'

Vraagstelling

Gedocumenteerd wordt het behoud versus de wegval van de slotsjwa, de datiefuitgang -e na het voorzetsel van + het lidwoord, in woonplaatsnamen met het lexeem berg: type Van den Berge versus type Van den Berg.

Gegevens

Type Van den Berge:
Tokens: Vandenberghe (5388) Van den Berghe (3047) van den Berge (2299) Vanden Berghe (1323) Van Den Berghe (956) Van den Berge (574) van den Berghe (432) Van Den Berge (419) Vandenberge (150) Vanden Berge (77) Van den berghe (57) VandenBerghe (30) Van den berge (17) VanDen Berghe (12) Van Denberghe (11) Vanden berghe (7)

Type Van den Berg:
Tokens: van den Berg (57935) van den Bergh (4140) Van den Bergh (3642) Vandenbergh (853) van de Berg (529) Van Den Bergh (458) Van den Berg (368) Vanden Bergh (232) Van den bergh (204) Vandenberg (154) Van de Berg (153) van de Bergh (69) Vande Bergh (53) Van de Bergh (44) Vanden Berg (27) Van den berg (17) Vanden bergh (9) Vande Berg (9) vanden Berg (9) Van Den Berg (7) Van De Bergh (5)

Kaart

Commentaar

In het zuidwesten van het taalgebied (provincies West- en Oost-Vlaanderen) is de flexieuitgang -e, de datief na de prepositie van + lidwoord bij het masculiene substantief berg, in de regel behouden. Elders is de slotsjwa in de regel gedeleerd. Het gebied met behoud van de eind-e dijt uit naar de provincies Brabant, Antwerpen en Zeeland, waarin vormen mét en zonder -e naast elkaar voorkomen.

Andere variatie

spellingvariatie: zie g / gh / ch in woonplaatsnamen met 'berg'

Ann Marynissen

berg_berge.txt · Last modified: 2022/08/05 13:06 by ann